Kukituksia = muovijätteestä kukkia, flowers from waste.

Vuoden 2017 projektimme tapahtui kukkien ja jätemuovin parissa. Projektissa yhdistyivät ajatukset muovista ja työn merkityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kukituksia toteutettiin yhdessä Invalidisäätiön SeesamPro-työtoimintapajan sekä   RePackin kanssa. Työskentelimme pajan tilaustöistä aiheutuneen ylijäämäjätemuovin kanssa ja kehittelimme muovista erilaisia kukkia, joista myöhemmin koottiin kukkakimppuja. Kukituksia oli teko, ei tapa tuottaa lisää esineitä maailmaan. Muovikukkakimput pyysivät sataa vastaanottajaansa katsomaan jätettä toisin ja näkemään toisia merkityksiä, merkkejä, kokemusmaailmoja siellä, missä ensin ajateltuna näkee vain roskan, elottoman, tarpeettoman.

Lisää erillisessä blogissa.

We worked during 2017 in our Kukituksia project with plastic waste. The project combined our previous thoughts on plastic and a focused on the meaning of work/labour in the Finnish society.

Kukituksia (Finnish: “kukittaa”, to adorn with flowers) was a project in collaboration with the Orton Foundation’s work rehabilitation facility SeesamPro (read more about the foundation here) and reusable packaging service RePack. We were working with excess materials and by-products from the facility’s commissioned work, which consistsed mainly of the production of plastic commodities and merchandise, and developed plastic species of flowers out of these materials we later assembled as bouquets of flowers. Kukituksia was an intervention, a doing, rather than the production of new items. The hundred flower deliveries were sent to chosen recipients and asked the receiver to look at waste otherwise and see other meanings, signs, life-worlds where at first resides only trash, the inanimate, the useless.

The project had its own (Finnish) blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s